top of page

บริจาคโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของเรา

ส่งจากธนาคารหรือบริการโอนเงินของคุณโดยตรงไปยังบัญชีธนาคาร BSF:

เลขที่บัญชี: 4230865208

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด มหาชน)

ชื่อบัญชี: มูลนิธิบารมีธรรมแห่งประเทศไทย

Bank Swift Code: BKKBTHBK

สาขาธนาคาร: ช้างคลาน

Bank Routing No. (สำหรับผู้บริจาคในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) : 026-008-691

ที่อยู่ธนาคาร: 164 14 ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ธนาคาร: (6653) 281910

ที่อยู่มูลนิธิ: 206 หมู่ 1 ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ 50100

สำหรับใบเสร็จรับเงิน BSF แบบไม่หักภาษีโปรดส่งอีเมลรายละเอียดการบริจาคเงินฝากโดยตรงของคุณมาที่: info@building-strong-families.org

การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นโครงการพัฒนาครอบครัวระดับนานาชาติที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิ Acts of Compassion in Thailand ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียน (ต 356/2545) ในประเทศไทย บัญชีธนาคารนี้กำหนดไว้สำหรับโครงการ BSF โดยเฉพาะ

bottom of page