top of page

บัญชีเข้าบัญชี BSF ของเราถนนทาง

เลขที่บัญชี: 423-0-86520-8

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

สาขา: ช้างขวาง

ชื่อบัญชี: พันธพันธกิจเพื่อไทย

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการความปรารถนาดีควรแจ้งรายละเอียดการโอนเงินแก่เราทาง อีเมล info@building-strong-families.org

BSF เป็นโครงการพัฒนาครอบครัวอยู่ใต้มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทยในประเทศลงทะเบียนเลขที่ 365/2545 บัญชีนี้ใช้เฉพาะพันธกิจ BSF เดิม

bottom of page