top of page

บริจาคเข้าบัญชี BSF ของเราโดยตรงทาง

 

 

เลขที่บัญชี: 423-0-86520-8

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ    

สาขา: ช้างคลาน

ชื่อบัญชี: มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใบเสร็จลดหย่อนภาษี  โปรดแจ้งรายละเอียดการโอนเงินแก่เราโดยตรงทาง info@building-strong-families.org 

 

BSF เป็นโครงการพัฒนาครอบครัวอยู่ภายใต้มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย ในประเทศไทยลงทะเบียนเลขที่ ต365/2545 บัญชีนี้ใช้เฉพาะพันธกิจ BSF เท่านั้น

BSF Bank Account QR Code
bottom of page