top of page

บริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง (BSF) ของเราโดยตรงทาง

 

 

เลขที่บัญชี: 427-176278-0

ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

สาขา: บิ๊กซี เชียงใหม่ 2

ชื่อบัญชี: มูลนิธิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ (ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) โปรดแจ้งรายละเอียดการโอนเงินแก่เราโดยตรงทาง info@building-strong-families.org 

 

มูลนิธิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิในประเทศไทย (ชม๗๗๐) รับการอนุมัติโดยกระทรวงมหาดไทย

bottom of page